Kursy ON-LINE Szkoły Języka Koreańskiego KOREAN HORANGI

Kursy prowadzone są w systemie on-line, za pomocą platformy ZOOM oraz Google Meet. 
 Nasi lektorzy łączą się z wami za pomocą platformy do wideokonferencji, przesyłając wam jednocześnie potrzebne materiały do zajęc.
Materiały edukacyjne są wliczone w cenę kursu.

Kursy dla młodzieży i dorosłych dedykowane są osobom powyżej 14 roku życia. 
Kursy dla dzieci prowadzimy w grupie 11-14 lat

deklaracja uczestnictwa w zajęciach językowych:

(kor_deklaracjauczestnictwawzajciachjzykowych_1633360912.pdf)

Prowadzimy zapisy na kursy online na poziomie: 

Poziom: początkujący (A1/I), dla osób w wieku 11-14 lat
Kurs semestralny standardowy, ON-LINE, prowadzony w języku polskim
 Zajęcia po 60 minut, raz w tygodniu.
 Czas trwania: 20 spotkań (listopad 2021 – marzec 2022)
 Termin: poniedziałki, 16:30-17:30 (start 08 listopada, koniec 21 marca)
Pierwsza lekcja tego kursu jest jednocześnie lekcją otwartą dla jeszcze niezdecydowanych osób

 Cena za cały kurs przy jednorazowej opłacie z góry: 799 zł
Cena za miesiąc (średnio 4 zajęcia miesięcznie): 179 zł
Możliwość kontynuacji kursu od marca 2022
Poziom: początkujący (A1/I), dla osób w wieku 11-14 lat
Kurs semestralny standardowy, ON-LINE, prowadzony w języku polskim
 Zajęcia po 60 minut, raz w tygodniu.

 Czas trwania: 20 spotkań (listopad 2021 – marzec 2022)
 Termin: wtorki, 17:30-18:30 (start 09 listopada, koniec 22 marca)
Pierwsza lekcja tego kursu jest jednocześnie lekcją otwartą dla jeszcze niezdecydowanych osób

Cena za cały kurs przy jednorazowej opłacie z góry: 799 zł
Cena za miesiąc (średnio 4 zajęcia miesięcznie): 179 zł
Możliwość kontynuacji kursu od marca 2022
Poziom: początkujący (A1/I), dla osób w wieku 15+ lat
Kurs semestralny standardowy, ON-LINE, prowadzony w języku polskim
 Zajęcia po 90 minut, raz w tygodniu.

 Czas trwania: 20 spotkań (listopad 2021 – marzec 2022)
 Termin: środy, 17:30-19:00 (start 03 listopada, koniec 16 marca)

 Cena za cały kurs przy jednorazowej opłacie z góry: 989 zł
Cena za miesiąc (średnio 4 zajęcia miesięcznie): 229 zł
Możliwość kontynuacji kursu od marca 2022
Poziom: początkujący (A1/I), dla osób w wieku 15+ lat

Kurs semestralny standardowy, ON-LINE, prowadzony w języku polskim
 Zajęcia po 90 minut, raz w tygodniu.

 Czas trwania: 20 spotkań (listopad 2021 – marzec 2022)
 Termin: czwartki, 19:15-20:45 (start 04 listopada, koniec 17 marca)

 Cena za cały kurs przy jednorazowej opłacie z góry: 989 zł
Cena za miesiąc (średnio 4 zajęcia miesięcznie): 229 zł
Możliwość kontynuacji kursu od marca 2022
Poziom: początkujący (A1/I), dla osób w wieku 15+ lat

Kurs semestralny standardowy, ON-LINE, prowadzony w języku polskim
 Zajęcia po 90 minut, raz w tygodniu.

 Czas trwania: 20 spotkań (listopad 2021 – marzec 2022)
 Termin: poniedziałki, 19:15-20:45 (start 08 listopada, koniec 21 marca)

 Cena za cały kurs przy jednorazowej opłacie z góry: 989 zł
Cena za miesiąc (średnio 4 zajęcia miesięcznie): 229 zł
Możliwość kontynuacji kursu od marca 2022
Cena kursu STANDARDOWEGO:

Dla dzieci: 
179 zł za miesiąc 
 799 zł za cały semestr przy opłacony z góry 

Dla dorosłych:
229 zł za miesiąc
989 zł za cały semestr opłacony z góry


Ilość zajęć w ramach kursu:

20 spotkań w semestrze

Godziny zajęć:

16:30-17:30 / 17:30-18:30 (dzieci)
17:30 - 19:00 / 19:15 - 20:45 (młodzież i dorośli)

Materiały edukacyjne:

 Posiadamy własne materiały edukacyjne opracowane według autorskiego programu.
Zajęcia prowadzimy w kameralnych grupach: minimum 4, maksimum 8 osób. 
 Posiadamy własne materiały edukacyjne opracowane według autorskiego programu.

Przykładowy grafik zajęć ON-LINE:

14.01.2021        25.03.2021
21.01.2021        01.04.2021
28.01.2021        08.04.2021
04.02.2021        15.04.2021
11.02.2021        22.04.2021
18.02.2021        29.04.2021
25.02.2021        06.05.2021
04.03.2021        13.05.2021
11.03.2021        20.05.2021
18.03.2021        27.05.2021

Plan semestralny grup językowych:

POZIOM A1/I

Gramatyka:

 • nauka alfabetu koreańskiego hangeul 
 • składnia języka koreańskiego 
 • sufiksy rzeczownikowe (partykuły miejsca, podmiotu, mianownika, etc) 
 • czasowniki: tworzenie pytań, przeczeń, finitywna końcówka –mnida/-seumnida 
 • Wybrane zaimki wskazujące (i, geu, jeo) 
 • najczęściej używane klasyfikatory liczebników 
 • przeczenia czasowników 
 • forma an

Słownictwo:

 • podstawowe czasowniki, rzeczowniki 
 • dwa systemy liczenia (rodzimy i sino-koreański) 
 • zwroty grzecznościowe 
 • określenia czasu (lata, dni tygodnia, godziny, etc) 
 • wybrane kraje/ narodowości/ języki 
 • rodzina 
 • podstawowe pojęcia

POZIOM A1/II

Gramatyka:

 • wprowadzenie drugiego tematu czasownika na przykładzie niefinitywnej końcówki –oso/-aso 
 • czasowniki: niefinitywna spójki –go, -nikka, -myeon, ji man, 
 • czas przeszły czasownika 
 • grupy nieregularne czasowników 
 • sufiks formy przyszłej czasownika 
 • przeczenia przymiotników i czasowników
 • forma analityczna

Słownictwo:

 • przyimki, kierunki świata 
 • meble i pomieszczenia 
 • jedzenie 
 • zakupy, w restauracji 
 • podróżowanie

POZIOM A2/I

Gramatyka:

 • kategoria honoryfikatywności: wprowadzenie problemu honoryfikatywności/ nadawca - temat wypowiedzi – odbiorca/ infiks honoryfikatywny -si 
 • przymiotniki i czasowniki: forma przydawkowa 
 • końcówki czasowników -l kkayo?, -psida, forma wyrażająca konieczność, formy przyszłości 
 • cząstki mot

Słownictwo:

 • zawody 
 • ubiór 
 • kolory

POZIOM A2/II

Gramatyka:

 • formy niefinitywne czasowników 
 • formy finitywne czasowników 
 • formy dokonane czasowników 
 • strona bierna czasownika

Słownictwo:

 • podróżowanie 
 • choroby, u lekarza 
 • przymiotniki określające wygląd i cechy charakteru człowieka

W trakcie prowadzenia zajęć bierzemy także pod uwagę chęć kursantów do wzięcia udziału w międzynarodowym egzaminie KLAT.

Udostępnij nasze kursy znajomym