Możesz skontaktować się z nami poprzez:

Zapisy na kurs i pytania:


email: juliangorski.wroclaw@gmail.com 
telefon: +48 517 413 573

Opłata wnoszona jest na konto Szkoły:

ORIENT ACADEMY s.c. ul. Saperów 2a, 53-151 Wrocław 
 Konto bankowe (PLN): BANK ING 59 1050 1575 1000 0092 8039 3464 

Tytułem: Opłata za zajęcia języka …, imię i nazwisko uczestnika, miesiąc za który opłata jest wnoszona. Adres do korespondencji:


ORIENT ACADEMY s.c. 

ul. Saperów 2a 

53-151 Wrocław, Polska 

Telefon: +48 517 413 573

REGON: 387141924, NIP: 894-315-94-22